Zajistíme rohy trojúhelníků. Vedeme stejným směrem, aby práce lépe vypadala a vror byl pravidelný.