Připravíme si látky podle naší vánoční fantasie a nařežeme pruhy o šířce 5 cm